Πιστοποιήσεις δεξιοτήτων πληροφορικής

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής XPerience είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο της Vellum Global Educational Services και  προετοιμάζουμε πλήρως υποψηφίους για τις πιστοποιήσεις δεξιοτήτων πληροφορικής Vellum IT Skills Standard και Vellum IT Proficiency αναγνωρισμένες απo τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Τι είναι το Vellum Diploma in IT Skills Standard;

 • Είναι πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής βασισμένο στο λογισμικό του ΜS Office,
 • Εξετάζει τις πιο σημαντικές δεξιότητες της Τεχνολογίας των Πληροφοριών, αυτές δηλαδή που απαιτούνται κατά τη διάρκεια όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, στην εργασία αλλά και στην καθημερινότητά μας.
 • Είναι Αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και πληροί τα κριτήρια της ΚΥΑ 1219291Η12014 - ΦΕΚ Βτ2123/01-08-2014 και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα έγκυρα πιστοποιητικά Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής για τις προκηρύξεις δημόσιων οργανισμών και του ΑΣΕΠ καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Diploma in ΙΤ Skills Standard;

Η απόκτηση και η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων της πληροφορικής αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πολύτιμο επαγγελματικό εφόδιο για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, την ένταξη στην αγορά εργασίας και την επιτυχημένη εξέλιξη της καριέρας κάθε ατόμου.

Το πιστοποιητικό Vellum Diploma in ΙΤ Skills Standard είναι ιδανικό για κάθε είδους υποψήφιο.

 • Μαθητές και φοιτητές, χάρη στις πιστοποιημένες γνώσεις που θα αποκτήσουν, θα ολοκληρώνουν και θα παρουσιάζουν τις εργασίες τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Άνεργοι και εργαζόμενοι, θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη χρήση του υπολογιστή και θα αποκτήσουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση σε ανταγωνιστική τιμή, απαραίτητη για την εξεύρεση ή τη διατήρηση της εργασίας τους. Εάν δεν έχουν προηγούμενη γνώση ή εμπειρία θα αποκτήσουν τις γνώσεις αυτές σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στη χρήση του υπολογιστή.

Πώς μπορεί το Vellum Diploma in ΙΤ Skills Standard να μου φανεί χρήσιμο;

 • Το Vellum Diploma in ΙΤ Skills Standart είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και είναι έγκυρο πιστοποιητικό Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής για τις προκηρύξεις δημόσιων οργανισμών και του ΑΣΕΠ καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
 • Προσφέρει αυτοπεποίθηση και ανταγωνιστικότητα στη αγορά εργασίας.
 • Ευκαιρίες Καριέρας.
 • Το πιστοποιητικό μου δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Ενότητες πιστοποιητικού Vellum Diploma in IT Skills Standard

 • Επεξεργασία κειμένου - Microsoft Word 2010 & 2013
 • Υπολογιστικά φύλλα - Microsoft Excel 2010 & 2013
 • Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet) – Microsoft Internet Explorer & Microsoft Outlook
 • Χρήση υπολογιστών και διαχείριση αρχείων - Windows
 • Παρουσιάσεις - Microsoft PowerPoint 2010 & 2013
 • Βάσεις δεδομένων - Microsoft Access 2013

Τι είναι το Vellum Diploma in ΙΤ Skills Proficiency;

 • Αξιολογεί και πιστοποιεί ικανότητες προχωρημένου επιπέδου σε ένα φάσμα δεξιοτήτων που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική χρήση των διαφόρων εφαρμογών της Τεχνολογίας των Πληροφοριών, όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού - Software.
 • Εξετάζει τις πιο σημαντικές δεξιότητες της Τεχνολογίας των Πληροφοριών, αυτές δηλαδή που απαιτούνται κατά τη διάρκεια όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, στην εργασία αλλά και στην καθημερινότητά μας.
 • Είναι Αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και πληροί τα κριτήρια της ΚΥΑ 1219291Η12014 - ΦΕΚ Βτ2123/01-08-2014 και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα έγκυρα πιστοποιητικά Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής για τις προκηρύξεις δημόσιων οργανισμών και του ΑΣΕΠ.

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Diploma in ΙΤ Skills Proficiency;

 • Το Vellum Diploma in ΙΤ Skills Proficiency, είναι κατάλληλο για μαθητές, εργαζόμενους και εκπαιδευόμενους που θέλουν να αναπτύξουν προχωρημένες πρακτικές και δεξιότητες στην Τεχνολογία των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών.
 • Εχει σχεδιαστεί για όσους έχουν ήδη κάνει μια πλατιά εισαγωγή σε βασικές δεξιότητες στην Τεχνολογία των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών που σχετίζονται με την εργασία και θέλουν να αναπτύξουν περισσότερο τις ικανότητές τους σε συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού σε προχωρημένο επίπεδο, όπως και για εκείνους που θέλουν να τους αναγνωριστούν οι προχωρημένες δεξιότητες που έχουν.

Πώς μπορεί το Vellum Diploma in ΙΤ Skills Proficiency να μου φανεί χρήσιμο;

 • Το Vellum Diploma in ΙΤ Skills Proficiency είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και είναι έγκυρο πιστοποιητικό Προηγμένων Δεξιοτήτων Πληροφορικής για τις προκηρύξεις δημόσιων οργανισμών και του ΑΣΕΠ καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
 • Πιστοποιεί τις προηγμένες επιπέδου δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών.
 • Αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το βιογραφικό του κάθε ατόμου, ως ένα σημείο διαφοροποίησης για την προηγμένη εκπαίδευση σε σύγκριση με τους κατόχους άλλων πιστοποιήσεων στο βασικό επίπεδο.
 • Ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και ισχύει για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της γνώσης των IT Skills.
 • Προσφέρει αυτοπεποίθηση και ανταγωνιστικότητα στη αγορά εργασίας.
 • Περισσότερες ευκαιρίες Καριέρας.
 • Το πιστοποιητικό μου δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Ενότητες πιστοποιητικού Vellum Diploma in IT Skills Proficiency

 • Επεξεργασία κειμένου - Microsoft Word 2010 & 2013
 • Υπολογιστικά φύλλα - Microsoft Excel 2010 & 2013
 • Υπηρεσίες διαδικτύου και Σχεδιασμός ιστοσελίδας - Expression Web 4
 • Παρουσιάσεις - Microsoft PowerPoint 2010 & 2013
 • Βάσεις δεδομένων - Microsoft Access 2013

 

Πρόγραμμα σπουδών και υπηρεσίες

 • Διάρκεια σπουδών: Ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων του μαθητή.
 • Δωρεάν πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο Πληροφορικής του κέντρου μας.
 • Δωρεάν προπαρασκευαστικά τεστ προετοιμασίας για μεγαλύτερη εξοικείωση με το περιβάλλον εξέτασης.

 

Συχνές ερωτήσεις - FAQ

Πρέπει να παρακολουθήσω μαθήματα για να συμμετάσχω στις εξετάσεις;
Όχι δεν είναι απαραίτητο.

Σε πόσες ενότητες θα πρέπει να εξετασθώ επιτυχώς, προκειμένου να πάρω το Vellum Diploma in IT Skills Standard;
Σε όλες τις 6 ενότητες

Σε πόσες ενότητες θα πρέπει να εξετασθώ επιτυχώς, προκειμένου να πάρω το Vellum Diploma in ITSkillsProficiency;
Σε όλες τις 5 ενότητες.

Μπορώ να εξεταστώ σε συγκεκριμένες ενότητες της επιλογής μου;
Ναι. Για κάθε μια εξεταστική ενότητα που ολοκληρώνεται επιτυχώς μπορεί να εκδοθεί ξεχωριστό επίσημο πιστοποιητικό.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων;
Μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση.

Έχει ημερομηνία λήξης το πτυχίο;
Όχι

Copyright © 2018-2019 XPerience / Developed & Hosted By VP