Αγγλικά

Pre-Junior

Ηλικία: 5-6 ετών (Νήπια, Α' Δημοτικού)
Διάρκεια μαθήματος: 60'
Μαθήματα την εβδομάδα: 1

Junior A

Επίπεδο γλώσσας (CEF): pre-A1
Ηλικία: Από 6 ετών (Α' Δημοτικού)
Διάρκεια μαθήματος : 75'
Μαθήματα την εβδομάδα: 2

Junior B

Επίπεδο γλώσσας (CEF): pre-A1
Ηλικία: Από 7 ετών (Β' Δημοτικού)
Διάρκεια μαθήματος : 75'
Μαθήματα την εβδομάδα: 2
Πτυχία:

 • Starters (YLE), Cambridge University

Senior A

Επίπεδο γλώσσας (CEF): A1
Ηλικία: Από 8 ετών (Γ' Δημοτικού)
Διάρκεια μαθήματος : 120'
Μαθήματα την εβδομάδα: 2
Πτυχία:

 • Movers (YLE), Cambridge University

Senior B

Επίπεδο γλώσσας (CEF): A2
Ηλικία: Από 9 ετών (Δ' Δημοτικού)
Διάρκεια μαθήματος : 120'
Μαθήματα την εβδομάδα: 2
Πτυχία:

 • Flyers (YLE), Cambridge University
 • Key for Schools (KET), Cambridge University

Senior C

Επίπεδο γλώσσας (CEF): B1
Ηλικία: Από 10 ετών (Ε' Δημοτικού)
Διάρκεια μαθήματος : 90'
Μαθήματα την εβδομάδα: 3
Πτυχία:

 • Key for Schools (KET), Cambridge University

Senior D

Επίπεδο γλώσσας (CEF): B1
Ηλικία: Από 11 ετών (ΣΤ' Δημοτικού)
Διάρκεια μαθήματος : 90'
Μαθήματα την εβδομάδα: 3
Πτυχία:

 • Preliminary for Schools (PET), Cambridge University

Lower

Επίπεδο γλώσσας (CEF): B2
Ηλικία: Γυμνάσιο-Λύκειο
Διάρκεια μαθήματος : 90'
Μαθήματα την εβδομάδα: 3
Πτυχία:

 • ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English), Michigan University
 • FCE. (First Certificate in English), Cambridge University
 • MSU-CELC (Certificate of English Language Competency), Michigan State University
 • TOEIC (Τest of English for International Communication)

Proficiency

Επίπεδο γλώσσας (CEF): C2
Ηλικία: Γυμνάσιο-Λύκειο
Διάρκεια μαθήματος : 120'
Μαθήματα την εβδομάδα: 4
Πτυχία:

 • ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English), Michigan University
 • CPE (Certificate of Proficiency in English), Cambridge University
 • MSU-CELP (Certificate of English Language Proficiency), Michigan State University
 • IELTS (International English Language Testing System)
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Εξειδικευμένα τμήματα Αγγλικών

Παρέχουμε εξειδικευμένα τμήματα αγγλικής ορολογίας ανάλογα με το επάγγελμα.


 

* Το παραπάνω πρόγραμμα σπουδών είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.

Έναρξη τμημάτων:

Όλο τον χρόνο

Εγγραφές:

Όλο τον χρόνο

Copyright © 2018-2019 XPerience / Developed & Hosted By VP